Galerija

Septembra mēnesī notika jau astotais Zemgales stāstnieku festivāls ar nosaukumu "Caur dārzu izgāji, un rozes aizdegās". 

 .